Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество "Екзарх Антим Първи", гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци. Основано е на 15 декември 1896, от Капитан Петко Войвода и братята Петър и Никола Драгулеви.

За дружеството

ПОКАНА

15 януари 2019
»
»
ПОКАНА

ПОКАНА
Управителният съвет на СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА (СТД), на основание чл. 21 и чл.22 от Устава свиква Общо събрание на членовете си на 16.02.2019 г. от 13.00 ч. в Залата на ІІ-ри етаж на бул. “Тракия” 11, гр. Кърджали, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността  на СТД през 2018 година; 2.Отчет за изпълнението на  бюджета през 2018 г.; 3.Приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението през 2019 година; 4.Приемане на бюджета за 2019 г.; 5. Промени в Устава на  сдружението. 6. Разни.        При липса на кворум на основание чл. 25 от Устава на СТД, събранието ще се проведе след един час от 14.00 ч. на същите дата, място и при същия дневен ред.